Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nhà thơ Mạc Thành Nhất
28.05.2007 08:08

Tên khai sinh: Phạm Văn Một


Sinh ngày 1-1-1958
Quê quán: Hồng Lĩnh - Hưng Hà – Thái Bình
Đã từng tham gia quân ngũ
Học Khoa Sử Đại học Sư phạm Hà Nội I


Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Upha – Baskiria năm 1992
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga từ năm 2004
Hiện đang sinh sống tại thành phố Upha nước Cộng hoà Baskiria (LB Nga)


 URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=86

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net