Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

THÔNG BÁO CỦA WEBSITE “NGƯỜI BẠN ĐƯỜNG”
01.06.2021 21:45

BBT Website Người Bạn Đường (Tiếng nói của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga) thông báo:

Thời gian gần đây các CTV của trang “Người Bạn Đường” gửi bài đến, nhưng chúng tôi chưa đưa lên trang được vì lý do kỹ thuật.

Hiện lỗi kỹ thuật đã được khắc phục. Bắt đầu từ ngày 2/6/2021, Người Bạn Đường sẽ tiếp tục đăng tải bài của CTV.


Xin thông báo cùng các CTV và bạn đọc gần xa được biết


Bài vở xin gửi về info@nguoibanduong.net


BBT nguoibanduong.netURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=8351

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net