Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

DANH SÁCH CÁC NHÀ VĂN ĐƯỢC GTHCM VÀ GTNN VỀ VHNT
23.02.2017 21:49

Trần Nhương: Giải thưởng đã công bố. Thiếu vắng nhiều văn nhân lẫy lừng trong khi đó một số văn nhân làng nhàng thì ăn giải. Trong số đáng tiếc có nhà văn Hoàng Quốc Hải, Xuân Quỳnh, Thu Bồn, Bảo Ninh, Hồ Anh Thái...

Giải thế này thì không thể tâm phục khẩu phục. Tôi nêu ý kiến nên dừng Giải là chuẩn... Chưa bao giờ thấy thủ tục xét Giải lại trục trặc như lần này. Đã công bố trao giải vào 30-9-2016 mà đến tháng 3 năm 2017 mới dự kiến trao. Quả là có chuyện không ổn...
 
 
DANH SÁCH CÁC NHÀ VĂN ĐƯỢC GTHCM VÀ GTNN VỀ VHNT
 
Giải Hồ Chí Minh
 
1- Xuân Thiều
2- Hữu Mai
 
Giải Nhà nước
 
1- Đào Thắng
2- Đức Ban
3- Nguyễn Cao Sơn
4- Tùng Điển
5- Võ Khắc Nghiêm
6- Kiều Vượng
7- Dương Hướng
8- Trần Quang Quý
9- Trúc Thông
10- Phạm Hoa
11- Lê Thị Mây
13- Nguyễn Quang Thiều
14- Xuân Khánh
15- Lò Ngân Sủn (Truy tặng)

DANH SÁCH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LÊN HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC


1- Trúc Thông

2- Hoàng Quốc Hải

3- Đào Thắng

4- Lò Ngân Sủn

5- Đức Ban

6- Võ Khắc Nghiêm

7- Cao Duy Sơn

8- Tùng Điển

9- Nguyễn Xuân Khánh

10- Nguyễn Xuân Thâm

11- Trần Quang Quý

12- Hồ Anh Thái

13- Hoàng Trần Cương

14- Dương Hướng

15- Phạm Hoa

16- Bảo Ninh

17- Lâm Xuân Vi

18- Lê Thị Mây

19- Tạ Hữu Yên

20- Quang Huy

21- Ông Văn Tùng

22- Lê Minh

23- Xuân Thiêm

24- Nguyễn Phan Hách

25- Nguyễn Quang Thiều

26- Hồng Diệu

27- Nguyễn Đình Lạp

28- Trần Lê Văn

29- Kiều Vượng

29 loại 7 còn 22 lên cấp Nhà nước. Loại thêm 7 chỉ còn 15
 

Ảnh: cóp từ FB Trần Hữu Việt
 

Ghi chú; Màu xanh là bị gạt lần 1, màu đỏ là gạt lần 2
 

Nguồn: trannhuong.com


URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7996

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net