Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nếu mặc niệm cho mỗi người một phút
27.01.2017 02:26

Nếu mặc niệm cho mỗi người một phút.
Liệu cả đời mình có đủ kịp hay không ?
Đất nước mình oanh liệt những chiến công.
Nhờ xương máu cha ông bao nhiêu người dâng hiến.


Xương hoá núi sông, máu dâng thành biển.
Đất thanh bình cho từng miếng cơm ăn
Tổ quốc ta -niềm kiêu hãnh quang vinh.
Và món nợ liệu đời mình trả nổi.
Hãy dâng hiến với tinh thần nóng hổi.
Mảnh đất này, mảnh đất của cha ông.

Một phút giây gom góp một chút lòng.
Cho đất nước mấy nghìn năm vinh hiển.
Dâng mỗi người một phút giây mặc niệm
Liệu cả đời mình có đủ kịp hay không?

Matxcova 28-04-2015URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7968

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net