Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

BÀI THƠ XUÂN Đ?C ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC
19.02.2015 02:30

"Nhân dịp xuân về, xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ Xuân độc đáo có 8 cách đọc với xuất xứ như sau: Trước nữa thì không rõ, khoảng năm 1985 - 1986 ông Hồ Quốc Vĩ trước khi đi công tác nước ngoài đã chép cho ông Lê Khả Sĩ một bài thơ cầu kỳ hiếm thấy mà ông Sĩ không kịp hỏi tên tác giả. Khoảng 5 năm sau ông Sĩ đem trao nó cho ông Nguyễn Lê Huy để có dịp giới thiệu bài thơ lạ, trước là công bố để bạn đọc xa gần thưởng lãm, sau để tác giả đứng ra nhận đứa con của mình. Cho đến nay có lẽ người khai sinh ra bài thơ độc đáo này vẫn biệt vô âm tín. Đầu thế kỷ 21, kẻ hậu sinh một lần nữa mạn phép giới thiệu lại nó, may ra cái duyên của hai thế kỷ sẽ khiến xui có sự "tái hợp" nào đó chăng? " (Vũ Thuy)


CẢNH XUÂN

1.Đọc xuôi  

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời                     
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi                           
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc                       
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
 
Qua lại khách chờ sông lặng sóng    
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười                                        

2. Đọc ngược

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta
       
3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi                    

Cảnh Xuân ánh sáng ngời                                 
Thơ rượu chén đầy vơi                                       
Giậu trúc cành xanh biếc                                    
Hương Xuân sắc thắm tươi                               
Khách chờ sông lặng sóng                                
Thuyền đợt bến đông người                              
Tiếng hát đàn trầm bổng                                     
Bóng ai mắt mĩm cười                                          

4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc Xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

             

5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược    

Cười mỉm mắt ai                                
Bổng trầm đàn hát                                             
Người đông bến đợi                                         
Sóng lặng sông chờ 
                                         
Tươi thắm sắc Xuân                                         
Biếc xanh cành trúc          
Vơi đầy chén rượu                                            
Ngời sáng ánh Xuân     

 6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

Tha thướt bóng ai
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương Xuân

Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Ta mến cảnh Xuân

7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi                         

Ánh sáng ngời                                                        
Chén đầy vơi                                                          
Cành xanh biếc                                                      
Sắc thắm tươi                                                         
Sông lặng sóng                                                      
Bến đông người                                                    
Đàn trầm bổng                                                       
Mắt mĩm cười                                                         

8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta                                     
                      
GHI CHÚ: Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách,chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnhURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7785

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net