Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nhà thơ Mai Quỳnh Nam
06.03.2014 01:41Sinh năm 1952, quê Nam Đàn, Nghệ An. PGS. TS xã hội học.
- Đã từng là bộ đội 7 năm tại mặt trận Miền Đông Nam bộ. Bảo vệ luận án TS tại Viện HLKH Nga.
Hội viên Hội VHNTVN tại LB Nga. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Hiện làm việc tại Hà Nội. - Chủ nhiệm chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước KX - 03/11/15. Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người .
Các tập thơ đã xuất bản: Bước trượt (1995), Các sự việc rời rạc (2002), Phép thử thuật tư biện (2007), Biến thể khác (2012)


 


 URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7590

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net