Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

ĐIỀU LỆ H?I VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI LB NGA
12.12.2012 19:15

Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga có chỉnh sửa bổ sung, đã được Đại hội toàn thể lần thứ IV ngày 08-12-2012 chính thức thông qua. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc Bản Điều lệ này

H?I VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI LB NGA
ОБЩЕСТВО ВЬЕТНАМСК?Х  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  ? Л?ТЕРАТУРНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ
В  РОСС?ЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦ??
Tel: +7 (926) 991-6827; +7 (916) 068-5956
Website:
http://www.nguoibanduong.net; E-mail: info@nguoibanduong.net
………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU LỆ H?I VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI LB NGA

(Đã sửa đổi bổ sung, thông qua tại Đại hội lần thứ IV, 8-12-2012)

Tên gọi: Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga
Tên tiếng Nga: Общество вьетнамских литературных и искуственных деятелей в России

I. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ

Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động Văn học Nghệ thuật Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Liên bang Nga (có thể mở rộng thành viên sang các nước Liên Xô cũ), bao gồm những người hoạt động Sáng tác Văn thơ, Nghiên cứu phê bình, Dịch thuật văn học; những người làm công tác Hội hoạ, Điêu khắc, Kiến trúc, Sáng tác và biểu diễn Âm nhạc, Sân khấu – Điện ảnh; Nhiếp ảnh nghệ thuật, Quay phim - Truyền hình; những người làm công tác Tổ chức quản lý biểu diễn nghệ thuật v.v..

Hội tập hợp và đoàn kết những người hoạt động Văn học Nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga mang đậm bản sắc dân tộc, phục vụ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga, đóng góp vào sự phát triển đa dạng của nền Văn học Nghệ thuật  dân tộc Việt Nam.

Hội được thành lập và hoạt động tuân thủ pháp luật nhà nước Nga và Việt Nam.

Hội được thành lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Hội có con dấu và tài khoản riêng, có tạp chí riêng.

Hội có nhiệm vụ:

- Bảo vệ quyền lợi xã hội, nghề nghiệp và quyền tác giả của Hội viên, nhằm phát huy sự sáng tạo tự do với trách nhiệm cao của mỗi hội viên đối với cộng đồng, với đất nước.

- Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng các tài năng Văn học, Nghệ thuật trẻ.

- Tổ chức sự tương trợ trong hoạt động, trong sinh hoạt của các hội viên. Quan tâm đến đời sống các hội viên khi bị rủi ro, hoạn nạn, tìm các biện pháp hỗ trợ thích hợp.

- Tổ chức các hoạt động Văn học – Nghệ thuật phục vụ đời sống văn hoá tinh thần cộng đồng người Việt tại LB Nga.

- Giới thiệu Văn học Nghệ thuật Việt Nam với bạn bè Nga, giới thiệu Văn hoá Nghệ thuật Nga với bạn đọc Việt Nam

- Mở rộng quan hệ hợp tác đối với Hội nhà văn Việt Nam, Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam trong nước và các Hội Nhà văn Nga, các Tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác của Nga cũng như các Hội Văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam ở các nước trên thế giới.

II. H?I VIÊN

1. Điều kiện gia nhập Hội

- Tất cả các tác giả tham gia sáng tác Văn thơ, Nghiên cứu phê bình, Dịch thuật văn học, bằng ngôn ngữ Việt Nam; tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực Hội hoạ, Điêu khắc, Kiến trúc, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Quay phim, Truyền hình, Sáng tác và biểu diễn Âm nhạc;  những người làm công tác quản lý, tổ chức biểu diễn Nghệ thuật  là người Việt Nam đang sinh sống tại Liên bang Nga (mở rộng sang các nước Liên Xô cũ), có nguỵện vọng và tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội đều có thể xin gia nhập Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga. Số lượng Hội viên không hạn chế.

Người được xét kết nạp vào Hội phải:

- Có quan điểm sáng tác, hoạt động Văn học Nghệ thuật lành mạnh, không phát ngôn trái với nguyên tắc, mục đích hoạt động của Hội.

- Có các tác phẩm, được in trong tạp chí chuyên ngành Văn học Nghệ thuật trong nước hoặc ở Nga, hoặc công bố trên website của Hội và các websites khác (đối với những người Sáng tác  Văn thơ, Nghiên cứu phê bình, Dịch thuật văn học)

- Có các sáng tác được phổ biến, trình diễn (đối với nhạc sĩ); có các tác phẩm được triển lãm hoặc được công nhận bởi Hội đồng chuyên ngành (đối với hoạ sĩ, nhà điêu khắc…), có các chương trình dàn dựng (đối với các đạo diễn, người  quản lý, tổ chức biểu diễn nghệ thuật) hoặc đã được giới thiệu trên website của Hội

- Tham gia biễu diễn trong các ban nhạc, các CLB nghệ thuật, hoặc trình diễn trong các sinh hoạt văn nghệ cộng đồng (đối với ca sĩ, diễn viên…).

- Có ảnh nghệ thuật đuợc triển lãm hoặc được công bố trên báo chí, hoặc trên website; có các bộ phim, các phóng sự truyền hình được sử dụng (đối với người hoạt động nhiếp ảnh và quay phim truyền hình)

2. Nghĩa vụ và Quyền lợi của Hội viên

a. Nghĩa vụ

- Bằng các sáng tác và hoạt động của mình, Hội viên tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển nền Văn học Nghệ thuật Việt Nam, phục vụ cho cuộc sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Góp phần vào việc củng cố, phát triển tình Hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Nga.

- Góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Dân tộc Việt Nam đối với nhân dân Nga

- Phát hiện, giới thiệu lực lượng sáng tác trẻ để kết nạp vào Hội.

- Đóng Hội phí đầy đủ theo quy định của Hội.

b. Quyền lợi

- Ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội.

- Tham dự mọi sinh hoạt của Hội.

- Được hưởng những quyền lợi vật chất và tinh thần mà Hội tạo nên như in ấn tác phẩm, hoạt động trao đổi, học tập.

- Xin ra khỏi Hội.


III. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA H?I

1. Ban chấp hành

- BCH là cơ quan lãnh đạo cao nhất, chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của Hội giữa hai nhiệm kì Đại hội; có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện những nghị quyết của Đại hội. Mỗi nhiệm kì của BCH là 3 năm.

- Ban chấp hành do Đại hội bầu theo hình thức bỏ phiếu kín. Đại hội toàn thể bầu ra Ban Chấp hành, rồi lại bầu trực tiếp Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội ngay tại Đại hội

- Ban chấp hành gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên. Số lượng Uỷ viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định

2. Các chi hội chuyên ngành

Tuỳ theo tình hình số lượng Hội viên để lập ra các chi hội (nếu có đủ điều kiện):

- Chi hội Nhà văn

- Chi hội Âm nhạc

- Chi hội Nhiếp ảnh, Hội hoạ, Kiến trúc, Truyền hình…

3. Các chi hội địa phương.

- Các Văn nghệ sĩ sống tại các tỉnh, thành phố tại Liên bang Nga có thể  thành lập chi hội địa phương trực thuộc Hội (nếu có đủ điều kiện)

4. Cơ quan ngôn luận của Hội

- Tạp chí “Người bạn đường” và Website nguoibanduong.net là cơ quan ngôn luận của Hội. Hình thức hoạt động chính là website.

- Tổng biên tập và Ban biên tập Tạp chí do Ban chấp hành chỉ định.

IV. CÁC HOẠT Đ?NG CHÍNH CỦA H?I

- Tổ chức giới thiệu với độc giả người Việt Nam tại Liên bang Nga và độc giả trong nước, ngoài nước các sáng tác của các Hội viên thông qua tạp chí và website của Hội, qua các tác phẩm được in ấn khác.

- Tổ chức những đêm Thơ, những đêm biểu diễn Ca nhạc và các hoạt động Văn hoá nghệ thuật khác tại LB Nga góp phần quảng bá cho Văn hoá Việt Nam.

- Tổ chức các buổi Hội thảo về Văn học - Nghệ thuật.

- Tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm tranh, tượng của các hội viên.

- Phối hợp và tham gia những hoạt động Văn học - Nghệ thuật mang tính quốc tế, trước hết là với các tổ chức Văn học, Nghệ thuật của Nga. Tổ chức giới thiệu các tác phẩm Văn học Nghệ thuật Nga với công chúng Việt Nam và của Việt Nam với công chúng Nga

- Phối hợp với các Tổ chức xã hội, nghề nghiệp khác của người Việt Nam tại Liên bang Nga trong các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần của Cộng đồng.

V. CÁC GIẢI THƯỞNG

Hội sẽ đề ra những Giải thưởng nhằm khích lệ, động viên tinh thần của các Hội viên, góp phần vào việc phát triển Hội.

- Giải thưởng Thơ.

- Giải thưởng Văn xuôi.

- Các Giải thưởng các bộ môn Nghệ thuật khác.

Các giải thưởng này được đặt ra trong các Cuộc thi, hoặc định kỳ 5 năm một lần

VI. TÀI CHÍNH CỦA H?I

- Kinh phí hoạt động của Hội dựa vào nguồn thu hội phí và sự hỗ trợ của các đơn vị Doanh nghiệp, sự giúp đỡ của các Tổ chức, cá nhân.

- Tài chính hàng năm sẽ được báo cáo trong cuộc họp toàn thể, hoặc trước Ban chấp hành

VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

- Những hội viên có thành tích đóng góp xây dựng Hội dược biểu dương, giới thiệu trên tạp chí và website của Hội.

- Những thành viên trong BCH vi phạm Điều lệ của Hội, không hoàn thành trách nhiệm của mình sẽ bị xem xét bãi miễn trước thời hạn.

- Những hội viên vi phạm Điều lệ của Hội sẽ bị xem xét kỉ luật tuỳ theo mức độ vi phạm

Matxcơva 4/12/2012

(Điều lệ bổ sung đã này được Đại hội toàn thể lần thứ IV ngày 08-12-2012 nhất trí thông qua)
 URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=7007

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net