Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nhà thơ Thuỵ Anh
11.05.2007 05:20Họ và tên: Nguyễn Thụy Anh
Ngày tháng năm sinh: 05 - 04 - 1974
Quê quán: Kỳ Anh, Hà Tĩnh


Trình độ văn hoá: Trên đại học, tiến sỹ giáo dục học.

Chuyên ngành: Giáo học pháp

Quá trình hoạt động Văn nghệ:

- Từ năm 1992 đến năm 2002 học tại Trường Sư phạm tổng hợp Matxcơva, LB Nga

- Là Hội viên Hội VH NTVN tại LB Nga từ năm 1997

- In thơ trên các Tạp chí Đất Nước, Người Bạn Đường, Tao Đàn. Thơ tuyển trong "Việt Nam quê hương tôi" do NXB Văn học và Uỷ ban VNVNONN xuất bản năm 2000, Thơ tuyển trong "Tuyết ấm" Hội VHNTVN tại LB Nga xuất bản, Matxcơva, năm 2002.

Giải Nhất cuộc thi Thơ do Tạp chí Đất nước, xuất bản tại LB Nga, tổ chức năm 1998

Hiện đã về nước công tác

Giải thưởng của Hội Nhà văn Nga về Dịch thuật văn học năm 2017, dành cho Tuyển dịch thơ "Olga Bergol của tôi"URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=58

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net