Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Giới thiệu tranh: Chơi ô ăn quan
20.07.2011 21:54

Tên tác phẩm Chơi Ô ăn quan
Tác giả Nguyễn Phan Chánh
Năm sinh 1892
Năm mất 1984
Thời gian sáng tác 1931
Kích thước 63x85
Chất liệu: lụa
Vị trí lưu giữ, bảo quản: Bảo tàng tư nhân Đức MinhURL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=5772

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net