Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Chiều Matxcơva
31.08.2007 17:38

Võ Thị Thu Trang
--------------------

Dòng sông bàng bạc trắng
Hoàng hôn mờ ảo đen
Chút ráng vàng tuột mất
Đêm tím chìm vô biênCuối hè 2007


URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=253

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net