Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Giới thiệu hội viên - Trịnh Bá Đĩnh
15.06.2006 17:16- Thành viên sáng lập Tạp chí Người Bạn Đường (Tiếng nói của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga), 1992. - Thành viên sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, 1994 - Từ năm 1996 làm việc tại Ban lý luận văn học, Viện văn học - Hà Nội.


- Sinh ngày 8 tháng 4 năm 1958 tại Nam Sách - Hải Dương.
- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp H à Nội, năm 1982. Đề tài tốt nghiệp: " Nhân vật trữ tình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du".
- Từ 1983-1987 làm việc tại bộ môn Văn học cổ cận đại, khoa Ngữ văn, ĐHTH Hà Nội .
- Từ 1988-1994, thực tập sinh và nghiên cứu sinh tại Nga.
- Năm 1991 bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành tại Bộ môn Ngữ văn học Trung Quốc, khoa Phương Đông, Đại học Tổng hợp Saint Petersburg. Đề tài " Quan niệm lịch sử của Khổng giáo và văn học cổ Việt Nam" . Người hướng dẫn khoa học, Giáo sư Tiến sĩ khoa học Evgenie Aleksandrovich Xerebriakov.

- Thành viên sáng lập Tạp chí Người Bạn Đường (Tiếng nói của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga), 1992.
- Thành viên sáng lập Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga, 1994
- Từ năm 1996 làm việc tại Ban lý luận văn học, Viện văn học - Hà Nội. Được phong PGS năm 2007. Hiện là Trưởng phòng Lý luận Văn học

Địa chỉ cơ quan: Viện Văn học 20 Lý Thái Tổ - Hà Nội
Website cá nhân: freewebs.com/badinhtrinh
Email: trinhvvh@yahoo.com
Tel: 04.9361283
Mobil: 0958. 820.486

Các sách đã xuất bản :
- Chủ nghĩa cấu trúc và văn học (Nxb Văn học, Hà Nội)
- Cấu trúc văn bản nghệ thuật (Nxb Đại học quốc gia Hà Nội)
- Phương Đông và Phương Tây (Nxb Văn học, Hà Nội)

- Văn học Nhật Bản từ cổ đến cận đại – N.I.Konrad (dịch)

- Phương Đông học – N.I.Konrad (biên soạn, giới thiệu, dịch)

URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=23

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net