Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Họa sĩ Lê Thanh Minh
27.03.2008 03:43

Sinh năm 1951
Tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1970 – 1982
Tốt nghiệp Viện Hàn lâm Mỹ thuật quốc gia mang tên Xurikov năm 1992
Triển lãm tranh tại Cung văn hóa đường sắt Matxcơva năm 1994
Hội viên sáng lập Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tại Nga
Thành viên sáng lập tạp chí Người Bạn Đường
Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
Đã về nước. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội.URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=1519

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net