Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Nhà thơ trẻ Hoàng An
28.06.2007 22:55

Họ và tên khai sinh: Hoàng Thị Thanh Nga
Các bút danh: Hoàng An, BDKK, Dương, Nhiên, Nguyệt....
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1982
Quê quán: Cao Bằng
Trú quán: Thành phố Vũng Tàu
Tốt nghiệp Trường ĐH Dầu khí Gubkin - Matxcơva
Trình độ văn hoá: Đại học
Chuyên ngành đào tạo: Cơ khí


- Từ năm 1990 đến năm 2000 là học sinh phổ thông tại Thành phố Vũng Tàu

- Từ năm 2002 đến 2007 là Sinh viên ĐH Dầu khí Gubkin – Matxcơva.

Có nhiều  thơ đăng trên Tạp chí Đất nước, Đoàn Kết... và trên các trang Web sinh viên tại LB Nga

Là Hội viên Hội VH NTVN tại LB Nga từ năm 2007

Liên hệ: Tel: 8-926-320-8987
E-mail: hoanganvt@hotmail.com

Bổ sung: Về nước, Hoàng An làm cán bộ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật ở thành phố Vũng Tàu

Hoàng An mắc bệnh hiểm nghèo và mất ngày 13 -08-2017  tại thành phố Vũng Tàu

Các trang mạng của Hoàng An

FB Hoang An

https://www.facebook.com/hoang.an.3388?

FN Anastasia Nga Hoang

https://www.facebook.com/anastasia.ngahoang

VKontakte ngahoang

https://vk.com/ngahoang

Theo Hồ sơ Hội viên - Tư liệu của Văn phòng Hội năm 2007

Bổ sung 14-08-2017URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=112

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net