Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga http://nguoibanduong.net

Thông báo kết nạp Hội viên mới
28.06.2007 21:52

Ngày 28/06/2007. Ban Chấp hành Hội VHNT VN tại LB Nga đã ra Quyết định kết nạp Hội viên mới, gồm 5 người. Xin giới thiệu với bạn đọc Nội dung Quyết định này.
Tiểu sử các Hội viên mới, các bạn tìm đọc trong Mục Giới thiệu về HộiH?I VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TẠI LB NGA
АССОЦ?АЦ?Я ВЬЕТНАМСК?Х ДЕЯТЕЛЕЙ Л?ТЕРАТУРЫ ? ?СКУССТВА
В РОСС?ЙСКОЙ ФЕДЕРАЦ??


Matxcơva ngày 28/06/2007

QUYẾT ĐỊNH KẾT NẠP H?I VIÊN

BCH Hội VHNT Việt Nam tại LB Nga
Căn cứ vào:
1. Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga
2. Đơn xin gia nhập Hội của các Văn nghệ sĩ (có tên dưới đây)
3. Lời giới thiệu của các hội viên cũ

Quyết định:
Điều 1: Công nhận các Văn nghệ sĩ có tên dưới đây trở thành Hội viên chính thức của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LB Nga:
1. Hoàng Thị Thanh Nga: Trường ĐH Dầu khí Gubkin, Matxcơva - Các bút danh: Hoàng An, Dương, Nhiên, Nguyệt...- Chuyên ngành Thơ.
2. Nguyễn Ngọc Đan:Trường ĐH Mỹ thuật Xurikov, Matxcơva - Các bút danh: Thi Thiên, Nhã Ca... - Chuyên ngành Hội hoạ.
3. Cao Trịnh Hương Giang: Công ty Du lịch KNL, Matxcơva - Chuyên ngành Âm nhạc.
4. Đỗ Minh Hà:Trường ĐHTH Lomonoxov (MGU) - Chuyên ngành Nhiếp ảnh.
5. Trần Bích Hạnh: Bút danh: Bích Hạnh, Duy Nam... - Chuyên ngành Dịch thuật Văn học
Điều 2:Văn phòng Hội và các Văn nghệ sĩ có tên nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M BCH
Chủ tịch Hội
Đã ký
Châu Hồng Thuỷ

Nơi gửi
1. Lưu Văn phòng Hội
2. Các Văn nghệ sĩ có tên nói trên

Nguồn:Văn phòng Hội VHNTVN tại LB Nga


URL của bản tin này::http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=109

© Hội Văn học Nghệ thuật VN tại LB Nga contact: info@nguoibanduong.net